webinar register page

Webinar banner
De wijk Groenoord schakelt om naar warmte
Groenoord is de allereerste casus waar de bouw van een wijkaanpak aardgasvrij nu op grote schaal van start gaat. Op basis van een transparante businesscase en intensieve samenwerking zijn de partners door gezamenlijke inspanningen tot de laagste BAK ooit gekomen. Met een getekende concessieovereenkomst en gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst is de warmtetransitie in Schiedam heel concreet gemaakt. Een ontdekkingstocht van 3 jaar en groen licht van de gemeenteraad als uitkomst.

In 1,5 uur nemen Gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en Eneco je mee in de aanpak van een transparante business case en samenwerking.

Programma:
- Korte inleiding situatie en aanpak
- Perspectief vanuit de drie partners
- Partnerdebat over succesfactoren en leerpunten
- Ruimte voor vragen van deelnemers

Sprekers:
- Manja Thiry, Directeur business development, Eneco
- Emile Klep, Directeur bestuurder, Woonplus Schiedam
- Jeroen Ooijevaar, Wethouder, Gemeente Schiedam

Feb 4, 2021 03:30 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Nationaal Warmte Congres - Masterclasses.