webinar register page

Webinar banner
Talkshow Warmte aan Tafel
Live vanuit Nieuwspoort Den Haag | Te volgen via de livestream

Ook nu staat de warmtetransitie niet stil! Projecten gaan door en het besef van urgentie is er meer dan ooit. Juist nu je minder mogelijkheden hebt om elkaar te ontmoeten en kennis op te doen, willen wij je extra ondersteunen.

Tijdens deze talkshow gaat Donatello Piras in de studio in Den Haag in gesprek met belangrijke stakeholders in de warmtetransitie. Dagelijkse vraagstukken en uitdagingen die spelen komen aan bod en duiding van actualiteit en reflectie op de waan van de dag nemen een belangrijke plaats in. Ook vragen van de kijker spelen hierbij een belangrijke rol. Door middel van de virtuele tool zullen we deze aan onze gasten voorleggen. Je volgt de talkshow via de livestream vanaf je eigen werkplek.

Steeds nemen een aantal gasten plaats aan tafel die met elkaar in discussie gaan over een vraagstuk uit de warmtetransitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe gaan we naar duurzame warmte en wat zijn voorwaarden voor succes?

Na de discussie vanuit de sector zullen een aantal Tweede Kamerleden hun reflectie geven.

Aan tafel:
- Tijs de Bree, Gedeputeerde, Provincie Overijssel
- Manja Thiry, Directeur Business Development Warmte, Eneco
- Wilma Berends, Programmaleider Energie Gebouwde Omgeving, Natuur & Milieu
- André Meijer, Directeur, Firan
- Hans Coenen, Directeur Strategie en Business Development, Gasunie
- Paul Hofman, Wethouder, Gemeente Bronckhorst
- Rard Rijcken, Directeur Ontwikkeling & Organisatie, Eteck
- Werner Schouten, Voorzitter, Jonge Klimaatbeweging
- Ernst Japikse, CEO, Ennatuurlijk
- Agnes Mulder, Tweede Kamerlid, CDA
- Mark Harbers, Tweede Kamerlid, VVD
- Tom van der Lee, Tweede Kamerlid, GroenLinks
- Matthijs Sienot, Tweede Kamerlid, D66

Oct 29, 2020 03:00 PM in Amsterdam

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register