Meeting Register Page

Meeting banner
Met VIPP naar PGO, de pilot voorbij!
Het uitwisselen van gegevens met een PGO is de pilotfase voorbij. ARQ nationaal psychotrauma centrum bespreekt met ons hun visie op portaal en PGO.

ARQ heeft recent gegevensuitwisseling voor meerdere datasets gerealiseerd tussen hun EPD User en het PGO Quli. Zij laten in een demo zien hoe de gegevensoverdracht tussen het EPD en PGO werkt.

We bespreken met ARQ welke meerwaarde een PGO biedt voor hun cliënten, hoe ARQ de behandelaren heeft betrokken bij dit traject en wat hun visie en wensen zijn voor de toekomst.

De visie, ervaring en lessons learned van ARQ vormen de inspiratie om met u van gedachten te wisselen wat een PGO voor uw organisatie kan betekenen en welke meerwaarde u kunt creëren met uw VIPP-traject (VIPP5, InZicht, OPEN).

May 25, 2021 01:00 PM in Amsterdam

Meeting logo
Loading
* Required information