Meeting Register Page

Meeting banner
Zo ontwikkelen gemeenten staatssteunproof een warmtenet
Woensdag 9 juni 15.30 tot 17.00 uur

Gemeenten die de mogelijkheden verkennen voor een lokaal warmtenet krijgen te maken met allerlei complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld over samenwerking, financiering en wet- en regelgeving. Een terugkerend thema hierbij is de vraag of er sprake is van staatssteun als een gemeente een financiële bijdrage levert aan de ontwikkeling, realisatie en/of exploitatie van een warmtenet. Welke mogelijkheden zijn er voor financiële ondersteuning aan de ontwikkeling van een warmtenet? Wanneer zijn financiële instrumenten van decentrale overheden, zoals leningen, garanties en subsidies, aan te merken als (on)geoorloofde staatssteun? Welke aandachtspunten gelden daarbij vanuit de wet- en regelgeving?

In een interactieve masterclass nemen Firan en PNO Consultants gemeenten en andere decentrale overheden mee in de mogelijkheden om staatssteunproof aan de slag te gaan met warmtenetten.

Programma
In de masterclass komen vragen aan bod zoals:

- Wat is staatssteun?
- Welke mogelijkheden zijn er voor gemeenten om staatssteunproof steun te verlenen aan de (lokale) warmteketen?
- Welke rollen kunnen gemeenten spelen in de lokale warmteketen?
- Welke lessen hebben we vanuit de praktijk mogen leren?

Natuurlijk komen er praktische tips, concrete handreikingen en goede voorbeelden aan bod, en is er ruimte voor vragen en discussie.

Sprekers
- Detlef Meijer, Manager Business Development, Firan
- Lilian Verlaak, Jurist Subsidierecht, PNO Consultants
- Janneke Dijkgraaf, Jurist Subsidierecht, PNO Consultants

Jun 9, 2021 03:30 PM in Amsterdam

Meeting logo
Loading
* Required information